Home » , , , , , , , , , » Dialectul slavo-turanic din Italia

Dialectul slavo-turanic din Italia

Written By Dragos Gros on vineri, 28 martie 2014 | 08:19

 (Dialectul resian - dialect distinct sloven, vorbit în valea Resia, provincia Udina, Italia, aproape de graniţa cu Slovenia. Din cauza localizării în afara Sloveniei, dialectul are proprietăţi fonetice diferite de slovena standard şi de majoritatea dialectelor slovene).

În ultimul timp s-a născut o îndoială, dacă într-adevăr aşa numita armonie vocalică trebuie privită ca o proprietate lingvistică distinctă a familiei turanice. La unguri, unde actualmente ea îmbrăţişează totalitatea limbii, într-un text din sec. XII ne mai întâmpina multe vorbe nearmonizate, precum halalnek (azi: -nak), jouben (azi: -ban), nugulmabele (azi: -ba) etc. În limbile estonică, votiacă şi ceremisă, deşi curat turanice, armonia vocală e foarte imperfectă. În dialectul vepsic şi livonic ea lipseşte mai de tot. Cu toate acestea, nu există nici o limbă turanică, adică turco-finică, în care să nu se poată surprinde cel puţin rudimentele armoniei vocalice. Ele se constată până şi pe străvechile inscripţii cuneiforme ale turanilor din Mesopotamia. În limbile ario-europene, din contră, nu ne apare nicăieri cea mai slabă umbră de armonie vocalică, decât într-un grup, al cărui amestec primordial cu turanii n-a putut să nu atragă atenţia lingviştilor: grupul celtic.

Deja Pictet, cel dintâi luptător serios pentru ario-europeismul celţilor, însemnase la dânşii în compunerea pronumelor personale cu prepoziţiile: „une analogie très curieuse avec les langues finnoises, analogie qui peut faire présumer autres rapports avec ces idiomes dans la portion non-arienne du celtique”. Aşa, de exemplu, irlandezul „romham” (înaintea mea) i se părea a fi morfologic identic cu maghiarul „hozzam” (către mine). Benloew, observând că o compoziţie analogă se prezintă de asemenea în limbile semitice şi în cele malaice, zice că ceva cu mult mai remarcabil este întâlnirea dintre celţi şi turani în armonia vocalică. Armonia vocalică după Benloew, se cheamă la irlandezi „caol re caol, is leathan re leathan”, adică „slabă cu slabă şi forte cu forte, constând în aceea că dacă în două silabe consecutive se află două vocale eterogene, una slabă sau „îngustă”, cealaltă forte sau „largă”, atunci se intercalează la mijloc o vocală de natura celei din prima silabă, precum: din „dagh” (ardere) se formează „dagh-a-im” (ard) în loc de „dagh-im”; din „fill” (îndoire) „fill-e-og” - (îndoitură) şi nu „fill-og” etc. Nefiind celtist, nu ştiu cât de solidă poate fi observaţia lui Benloew, care nici el nu e specialist pe acest teren. Doi celtişti însă de prima ordine, Lottner şi Whitley Stokes, a căror autoritate în materie e necontestabila, ne procură din limba irlandeză nişte exemple de o armonie vocalică curat turco-finică. Acest fenomen ar putea naşte întrebarea: nu cumva resianii să fie nişte celţi slavisati, cu atât mai mult că tot nordul Italiei a fost „Gallia”?

După cumpănirea tuturor raţiunilor pro şi contra, noi ne-am oprit asupra negativei. Resianii nu pot fi celţi slavizaţi:
1. Ginta celtică n-a transmis rudimentele sale de armonie vocalică nici uneia din naţionalităţile cărora le-a servit de substrat etnografic sau cu care fusese într-un secular contact de vecinătate, în Franţa, Anglia, Spania, Italia;
2. Armonia vocalică la resiani este cu mult mai aproape decât cea celtică de natura armoniei vocalice la turani, astfel că provenienţa sa mediată de la turani prin celţi la slavi este absolut imposibilă, căci într-un asemenea caz fenomenul resian s-ar asemăna mai puţin decât cel celtic cu fenomenul turanic.
De aici urmează că celţii şi resianii, independent unii de alţii au moştenit direct de la turani această categorie fonetică; celţii într-o epocă mai veche, imemorială, contemporană primei lor stabiliri în Europa, iar resianii mai târziu, în nişte condiţii mai proaspete, probabil în perioada mişcării din veacul de mijloc a popoaralor turanice, de la Caspică până la Adriatică.

Ungurii posedă nu numai acelaşi vocalism, dar până şi consoanele caracteristice „di” şi „ti”, pe care resianii le au în comun cu întreaga ramură sârbo-slovenă şi care în limba maghiară se transcriu prin „gy” şi „ty”. Să nu uităm că la unguri, ca şi la resiani, silaba accentuată este aceea care le armonizează pe celelalte. Sub raport istoric, vom mai adăuga că valea Resia se află tocmai în acea parte a Lombardiei spre răsărit de râul Tagliamento, unde un document din anul 888 menţionează „calea Ungurilor” (via Ungarorum). Să fie oare resianii nişte unguri slavizaţi? Oricum să fie, ştiinţa lingvistică câştiga de pe acum faptul foarte important al unui grai amestecat slavo-turanic.

Amestecul turanismului cu slavismul la resiani este organic, căci ar fi peste putinţă a le despărţi , fără a distruge în acelaşi moment însuşi dialectul resian. Există însă la resiani un alt amestec, un amestec de o importanţă secundară, un amestec ne-organic, şi anume vorbele împrumutate din limba italiană.

D. Baudouin de Courtenay constata că nici prin armonie vocalică, nici prin fonetică, nici prin fizionomie, resianii nu se aseamănă câtuşi de puţin cu friulanii sau cu ceilalţi italieni nordici, în mijlocul cărora sunt stabiliţi; cu alte cuvinte, elementul resian şi elementul italic, deşi geografic limitrofe, poate chiar confundate, au rămas totuşi etnografic cu totul străine. Contactul de vecinătate cu italienii s-a răsfrânt însă în lexiconul resian. Aici el este foarte pronunţat şi – ceea ce m-a izbit cu deosebire – foarte instructiv pentru istoria limbii române. Într-adevăr, cuvintele italiene din glosarul resian al d-lui Baudouin de Courtenay corespund mai toate prin sens cuvintelor slave din limba română. Alăturam pe cele române numai cu formele paleo-slave, deşi ele se aseamănă mai bine cu cele bulgare şi sârbe, căci şi d. Baudouin de Courtenay compara italismele resiane numai cu limba toscană, măcar că ele se apropie mai mult de formele veneţiene şi friulane. Iată paralelismul:

  Negreşit că din vorbele aduse, nu toate se aud la resiani în graiul vulgar, fiind unele din ele de o întrebuinţare exclusiv teologică; dar ne aducem aminte totodată că de aceeaşi specie bisericească sunt şi cuvintele româneşti ca: duhovnic, spovedanie, molitfă şi altele. Mai pe scurt, luând în consideraţie toate acestea, italismele la resiani sunt fără comparaţie mai numeroase decât slavismele la români. Afară de cuvinte izolate, dialectul resian a mai împrumutat de la italieni - zice d. Baudouin de Courtenay - mai multe particularităţi sintactice, dintre care cele mai remarcabile sunt: uzul pronumelui demonstrativ în loc de articol definit, uzul numeralului „un” ca articol nedefinit, uzul substantival al infinitivului, uzul cazului nominativ pentru acuzativ etc., toate fără nici o umbră de analogie la slavi.

La români, din contră, nu există în sintaxă absolut nimic slav. De aici iată ce urmează: dacă italismele la resiani nu provin dintr-un amestec etnografic cu italienii, ci numai dintr-un contact de vecinătate, apoi cu atât mai vârtos nu provin dintr-un amestec etnografic cu slavii, ci numai din contactul de vecinătate [cu] slavismele la români. Ba încă contactul a fost de o natură aproape identică în ambele cazuri, deoarece resianii au luat vorbe italiene şi românii pe cele slave pentru a exprima aceleaşi noţiuni sau pentru a numi aceleaşi lucruri.

D. Baudouin de Courtenay îşi încheia „Fonetica Resiana” prin câteva teze relative la lingvistica generală, pe care le emite fără a le demonstra, ceea ce ne lasă a bănui că le va consacra pe viitor un şir de studii monografice. El se pronunţă categoric contra teoriei aşa numite geografice a lui Johannes Schmidt, o teorie care contestă împărţirea familiei ario-europene în limbile asiatice şi europene, iar a acestor din urmă în ramura greco-italică, slavo-leto-germană etc. şi care admite numai o tranziţie nesimţită dintr-un grup în altul prin verigi intermediare.


B.P. Haşdeu
Share this article :

Trimiteți un comentariu

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Enciclopediae - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger