Home » , , , , , , » Clasificarea morfologică a limbilor

Clasificarea morfologică a limbilor

Written By Dragos Gros on luni, 5 mai 2014 | 07:32


 „Clasificarea morfologică a limbilor”, arătând neconsecinţele trifurcaţiei în limbi izolante, aglutinative şi flexionare (Schlegel, W. Humboldt, Schleicher), precum şi defectele celorlalte sisteme propuse (Bopp, Donaldson, Steinthal), ajunsese la concluzia, că o clasificare morfologică serioasă, dacă vom admite chiar că este posibilă, rămâne totuşi deocamdată un desideratum.

Numai trei familii lingvistice sunt susceptibile până acum de o asemenea clasificare: ario-europenii, turanicii şi semiţii. Pentru celelalte familii abia s-au făcut câteva începuturi (Buschmann, Bleek, Fr. Muller, H. C. von der Gabelentz).

După ce-i separă pe turani în ramurile orientală - grupurile mongolic şi tungusic - şi occidentală - grupurile samoiedic, finic şi turc, afară de limba udică din Caucaz şi de cele două stinse, accadiana şi medica - împărţind pe fiecare din grupurile ambelor ramuri în dialecte, după distribuţia generalmente admisă (Castrén, Schott, Schiefner), se respinge tentativa unora (Max Miller, Boller, de Rosny) de a-i introduce în această familie pe dravizi, pe tibetani, pe japonezi şi alte limbi cu desăvârşire disparate; apoi îi supune reviziunii pe semiţi: ramura nordică - evrei, aramei, fenicieni, asirieni etc. - şi ramura sudică - arabi, ghezi, amhari etc. - înlăturând pretinsa lor identitate primordială (Lepsius, Brugsch, Benfey) cu vechii egipteni şi alte limbi hamitice din Africa, cu care ele nu prezintă nici o asemnare cu adevărat genetică. Cu raţiuni analoge, unii îi înrudesc pe ario-europeni cu chinezii (Edkins, G. Schlegel).

Cunoscându-se acum, în sensul cel mai strict (Pott, Whitney, Sayce) cele trei familii, care este oare trăsura lingvistică cea mai caracteristica fiecăreia dintre ele? O asemenea trăsătura gramaticală nu se afla. Orice particularitate formativă sau sintactică am lua, o vom găsi în diferite limbi cu totul eterogene, astfel că uneori, sub acest raport, Australia se întâlneşte cu Africa şi Kamciatca cu capul Bunei Speranţe (Garnett). Trăsăturile cele mai caracteristice ale celor trei familii lingvistice sunt exclusivamente fonetice: tri-consonantismul la semiţi, armonia vocalică la turanici, gunificaţiunea la ario-europeni.

Tri-consonantismul radicalelor, în care vocala nu există (qtl, ktb, dbr), căci îndată ce ea se adaugă, avem deja în loc de radicală o categorie gramaticală (qatala, qâtala, qattala, qatl, qatil, iqtal, qutila, qutilu, qutl, uqtul, qitl), este comun tuturor semiţilor, dar absolut străin celorlalte limbi umane. Acelaşi rol îl joacă la turanici armonia vocalică, prin care vocala silabei radicale se acomodează pe vocalele celoralte silabe, făcându-le uşoare sau grele (baba-lar-um-dan, dedeler-in-den), iar la ario-europeni gunificaţiunea, întărindu-se prin adaosul unui a (aa = â, ai, au), vocala emfatică a unui cuvânt (bhug-bhaugami, i-aimi).

Plecând de la aceleaşi combinaţii primitive de sonuri, semiţii şi-au elaborat radicale tri-consonantice, turanicii armonia vocalică, ario-europenii gunificaţiunea. Aceste trei divergenţe se datorează unui singur agent: asimilarea. După ce indică rolul asimilării în limbă, începând de la sunete până la sintaxă, (Grimm, Pott, Steinthal, Förstemann, Sayce), comparând-o cu asimilarea în lumea fizică (Herbert Spencer), dă ca exemplu acea întindere la care poate să ajungă treptat prin asimilare un element fonetic într-un grai, rotacismul n=r în dialectul româno-istrian: măcina=măcira, luna=lura, june=jure, înainte=inrente, fin=fir, bine=bire, un=ur, s-a mâniat pe mine=s-a mariat cu mire etc. (I. Maiorescu), astfel ca sonul „r”, după ce la români în genere uzurpase deja adesea locul lui „l”, îl mai goneşte în Istria pe „n”, deşi tranziţia n=r este aproape neauzită la eleni (Curtius) şi la italici (Corssen), de tot excepţională în limbile romanice (Diez, Carolina Michaelis), foarte rară în totalitatea familiei ario-europene.

Tri-consonantismul s-a născut din existenţă, înainte de separarea semiţilor în grupuri, a unui număr fie cât de mic de radicale tri-consonantice, după cum sunt şi la celelalte două familii. S-a întâmplat ca la câteva din aceste radicale nuanţă de idei coincidea cu modificarea vocalei, ceea ce ne întâmpină în limbile cele mai diverse: la dravizi (Caldwell), la iavani (Humboldt), la tibetani (Abel Rémusat), la abhazi (Uslar) etc. Nu trebuia decât trei-patru asemeni cazuri de radicale din trei cosoane fără vocală stabilă, pentru că asimilarea să propage apoi modelul, precum trei-patru cazuri de întrebuinţare qvasi-adverbiala a ablativului latin „mente” au fost de-ajuns pentru a formă mai toate adverbele franceze, italiene şi spaniole.

Armonia vocalică se explică şi mai simplu, de vreme ce oricine simte că o vorbă se pronunţă mai lesne când vocala sufixului se nimereşte a fi de aceeaşi natură cu vocala radicalei, de unde apoi la turanici a fost treaba asimilării de a face ca toate cuvintele să devină, după aceeaşi normă, mai comode. Gunificaţiunea, la rândul său s-a putut desfăşura din coexistenţa interjecţiilor „a” şi „aa”, „u” şi „au”, „i” şi „ai”, dintre care a, u, i exprimă aceeaşi senzaţie cu mai puţină energie decât aa, au, ai; interjecţii comune mai tuturor limbilor umane (Herbert Spencer, Darwin, Gratiolet), dar ajunse prin asimilare numai în familia ario-europeană la ceea ce este gunificaţiunea. Este o ipoteză mai naturală decât aceea care atribuia începuturile gunei, tot prin asimilare, îngemănării, pentru mai multă intensitate, a radicalelor pronominale ario-europene a, i, şi u (Windisch), deşi ambele se pot împăca prin originea interjecţională a acestora din urmă.

Oricare ar fi însă, în amănuntele sale, geneza tri-consonantismului, armoniei vocalice şi gunificaţiunii, ele sunt anterioare naşterii formelor gramaticale la semiţi, turanici şi ario-europeni, deoarece se află în însăşi temelia acestor forme. Dacă cele trei familii au fost vreodată o singură tulpină, aceasta numai în epoca când limba consista încă din simple radicale, iar forma gramaticală rămânea tăcută în intenţia vorbitorului, ca la copil în prima perioadă a graiului. De aici ar urma posibilitatea de a constata unitatea primordială a semiţilor, turanicilor şi ario-europenilor prin comparaţia radicalelor respective, lăsând la o parte orice formă gramaticală.

Ceea ce ni se dă ca radicală, are sens abstract. De aceea un glumeţ a râs că ario-europenii, înainte de a se fi despărţit în grupuri, aveau deja zecimi de cuvinte numai pentru „mergere”: „i”, „ga”, „ar”, „sar”, „kram”, „gam”, „sarp” etc. (Hewitt Key). În realitate însă, abstracţia fiind totdeauna posterioară, asemenea radicale generale s-au putut elabora la ario-europeni numai după ce s-a separat numele de verb, adică în perioada formelor gramaticale, iar radicalele anterioare aveau fiecare un înţeles concret: „a merge ca apa”, „a merge ca şarpele”, „a merge ca boul” s.a., toate acestea născute din nişte noţiuni şi mai concrete: „apă”, „şarpe”, „bou”.

Aşa trebuia să fie în epoca presupusei unităţi ario-semito-turanice. Dar să fie oare cu putinţă ca din aceleaşi noţiuni de „apă” sau „şarpe” semiţii, turanicii şi ario-europenii să fi tras absolut acelaşi sens abstract? La unii, din „şarpe” s-ar fi dezvoltat „a merge ca şarpele” şi apoi în genere „a merge”; la alţii, „a înghiţi ca şarpele” şi apoi în genere „a înghiţi”. Când însă o radicală semitică, din contră, se aseamnă din punct în punct prin semnificaţia sa abstractă cu o radicală turanică sau indo-europeană, tocmai aceasta dovedeşte că ele nu sunt înrudite.

Sub raport fonetic, pe de altă parte, se probează că radicalele semitice, turanice şi ario-europene, pe care le compară partizanii unităţii primordiale a celor trei familii, seamănă mai bine una cu alta decât o radicală sanscrită cu o radicală greacă sau latină. Pe când sanscritul „dh”, de exemplu, este la greci şi la latini „f”, de unde apoi la spanioli „h”, sunete atât de disparate, indo-europeanul ne apare la semiţi ca „b”, cu singură lipsa de aspiraţie! O asemănare fonetică atât de perfectă este de-ajuns pentru a compromite pretinsa înrudire a radicalelor.

Se conchide dară, la o riguroasă demarcaţie genetică între semiţi, turanici şi ario-europeni. Nu contest însă, că aceste trei familii s-au încuscrit uneori între ele sau cu alte familii lingvistice. La celţi, bunăoară, se recunoaşte turanismul în resturile armoniei vocalice (Lottner, Whitley Stokes, Beuloew). Tot aşa la resiani, un mic amalgam slavo-turanic din Italia nordică (Baudouin de Courtenay). Sunt unele popoare turanice, viceversa, care au pierdut aproape de tot armonia vocalică prin amestec cu limbi eterogene (Castrén). Excepţiile de la armonia vocalică în limba maghiară din sec. XII-XIII (Riedl, L. Adam) rezultă de asemenea din amestecul ungurilor cu slavii din Panonia, deşi mai în urmă, prin asimilare, s-a putut restabili principiul armonic în toată rigoarea sa.


B.P. Haşdeu
Share this article :

Trimiteți un comentariu

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Enciclopediae - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger