Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Familia uralo-altaică

Familia uralo-altaică

Written By Dragos Gros on sâmbătă, 6 septembrie 2014 | 07:38


 Caracteristica ei. Familia idiomelor uralo-altaice, răspândite în Asia şi în Europa orientală nu prezintă un caracter de înrudire aşa de intim ca limbile ce constituie familia indo-europeană, dar se pot recunoaşte într-însele câteva trăsături fundamentale comune, pe temeiul cărora finlandezul Castrén a stabilit afinitatea lor, una din descoperirile capitale ale lingvisticii moderne.
Aceste caractere comune, afară de fondul lexical, sunt:
1. sub raport fonetic, armonia vocalică în virtutea căreia vocala radicalulul are o acţiune decisivă asupra sufixului. Astfel, turceşte „a”, „e”, „o”, „u” se consideră ca vocale tari, iar „e”, „i”, „ö”, „ü” ca vocale slabe, vocala sufixului trebuind să se acomodeze după cea radicală, pluralul de la „aga” şi „deli” sunând: „agalar” şi „deliler”.
2. sub raport morfologic, aglutinarea, după care sufixele se alipesc sau se juxtapun unui radical, care rămâne totdeauna stabil, în opoziţie cu idiomele flexionale în care şi elementul radicalului e supus variaţiunii.
3. sub raport sintactic, caracterul sintetic al propoziţiei şi mai ales al verbului, care poate exprima toate modurile de acţiune prin particule intercalate între radical şi sufix. Astfel de la verbul turcesc sevmek „a iubi” se pot forma până la 36 de teme verbale (bunăoară sevdirisememek „a nu se putea iubi cu de-a silă”) şi verbul unguresc zár „a încuia” trece prin variate sinteze modale până la forma complicată zaratgathat – „el poate face să se încuie adesea”.

Mai observăm încă, sub raportul accentului, că un grup al acestei familii, cel ugro-finic, intonează totdeauna silaba radicală, pe când grupul turco-tătar transportă obişnuit tonul pe silaba sufixului. Un caracter etnologic comun popoarelor uralo-altaice e tenacitatea cu care ele au conservat limba lor naţională şi, ca contrast, variabilitatea organizaţiilor sociale şi religioase care au stabilit nişte deosebiri aşa de profunde între un ungur şi un samoied, între un turc şi un başkir Dar abstracţie făcând de efectul încrucişărilor şi de acţiunea mediului social, toate aceste popoare au acelaşi aer de familie: o faţă osoasă şi rectangulară, cu păr negru, tare şi lucios, o piele smeadă, un corp scund, un cap mare cu ochi mărunţi şi o barbă spânatică.

 Grupul mongol. Familia idiomelor uralo-altaice se divide în 4 grupuri: manciu, mongol, fino-ugric şi turc. Grupul manciu e reprezentat de un popor, care impuse Chinei dominaţia sa în sec. XVII, şi de tunguză, în Siberia centrală, grăită de vreo 70.000 de oameni. Grupul mongol e reprezentat de mongolii din China de Nord şi de pe lângă lacul Baikal, popor a cărui obscuritate actuală contrastează puternic cu zbuciumul ce odinioară hoardele lui Gengis-khan şi Tamer-lan l-au dat lumii europene şi asiatice. Pornind în 1227 de la poalele munţilor Altai, aceste hoarde impuseră Chinei stăpânirea lor, distruseră califatul de Bagdad, pustiiră Rusia, care rămase două secole sub dominaţia Hoardei-de-aur şi în 1240, sub conducerea lui Batu-khan, năvăliră în Polonia, în Ungaria şi în Muntenia, prin munţii Brașovului şi ai Făgăraşului: „Orda, (fratele lui Batu), care pornea spre dreapta (raporta istoricul persan contemporan Fazel-Ullah-Rashid), trecând Ţara Oltului, fu întâmpinat de Bazaran-Ban cu oştire, dar fu bătut... Bugek în ţara Saşilor trecu peste munţi să intre în Kara-Ulag şi bătu popoarele Ulag”. În urma atâtor cuceriri şi zdrobiri de popoare, mongolii ajunseră în a doua jumătate a sec. XIII stăpânii lumii: imperiul lor se întindea de la Marea Chinei până în Polonia şi de la munţii Himalaia până în Siberia. Astăzi, stăpânii de odinioară sunt supuşii împăraţilor Chinei, Rusiei şi Turciei.

Tot acestui grup aparţin calmucii sau mongolii apuseni (numiţi în cronicele noastre şi calmăşi), care au pătruns în Rusia până la gura Volgii, în gubernia Astrahan. La 1812, ei intrară în Bucureşti odată cu oştirea rusă şi cronicarul contemporan, Dionisie Eclesiarhul, descriind impresia ce făcură asupra bucureştenilor, îi reprezenta ca „scundateci şi groşi, cu cap mare şi fruntea lată şi obrazul mare, iar ochii şi urechile mici”, caracteristica tipului uralo-altaic.

Grupul ugric. Grupul fino-ugric, reprezentat în primul rând de finlandeză în Finlanda şi de maghiară în Ungaria, cea din urmă izolată cu desăvârşire de idiomele înrudite; apoi de dialectele ugrice dintre Ural şi Volga, ca ceremisa, ostiaca şi vogula în Siberia, ultima idioma cea mai îndeaproape înrudită cu maghiara; în fine, de samoiedă, lângă Oceanul Glacial. Într-o regiune învecinată cu ostiacii şi vogulii trebuie căutată şi patria primitivă a poporului ungur. De aici, din Urali, ungurii porniră spre Sud cu ocazia invaziei avarilor, fură treptat supuşi de bulgari şi de kazari. Împinşi apoi de pecenegi, ei se aşezară în Rusia meridională (în Atelkuzu) şi în 899 ocupară Panonia, de unde împrăştiară prin incursiunile lor spaima în toată Europa. După ce absorbiră treptat pe bulgari, kazari, pecenegi şi cumani, ungurii luară în posesie definitivă acest teritoriu care, în curs de un mileniu, au perindat atâtea popoare: celţi, germani, iliri, romani, huni şi avari.

Din capul locului în atingere cu populaţia indigenă, cu românii şi cu slavii, ungurii suferiră ascendentul cultural al celor din urmă şi exercitară asupra celor dintâi o influenţă lexicala puţin însemnată ce-i drept, din cauza naturii sale teritoriale, dar care se resimte deja în primele monumente ale limbii române. O serie de noţiuni abstracte foarte importante şi comune întregii românimi (ca chip, fel, gând, pildă, seamă, viclean şi verbe ca bănuiesc, chibzuiesc, făgăduiesc, socotesc) denotă o intimitate socială între cele două popoare. Limba româna deşi într-o măsură mai modestă, a compensat la rândul ei aceste împrumuturi etnice.


Lazăr Şăineanu
Share this article :

Trimiteți un comentariu

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Enciclopediae - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger