Home » , , , , , , » Câmpia Libertăţii

Câmpia Libertăţii

Written By Dragos Gros on sâmbătă, 15 martie 2014 | 12:16 Un episod frumos, poate cel mai frumos din întreagă istoria românilor de peste munţi, a fost fără îndoială adunarea „celor patruzeci de mii” pe Câmpia Blajului, numită de atunci Câmpia Libertăţii. E frumos numele acesta! O câmpie unde aveau să se adune românii ca robi clăcaşi, ca neam suferit numai de milă pe pământul strămoşilor săi şi de unde aveau să se întoarcă liberi şi stăpâni în ţara cea largă a Ardealului.

Ei s-au adunat în sfântul nume al libertăţii, cu dorinţe drepte, cu aspiraţii mari şi cu speranţe vrednice să fi fost împlinite de Dumnezeul celor asupriţi. Cât entuziasm şi câtă iubire de limba şi de legea românească umplea amărâtele inimi ale ţăranilor care venind pe jos cu traista cu merinde în spate, au coborât de prin munţi şi au călătorit câte o săptămână şi mai bine, de prin îndepărtatele ţinuturi, până în mijlocul ţării, pe câmpia destinată să-i vadă pe toţi bărbaţii neamului român din Ardeal. Aproape pe toţi, căci deşi adunarea se numeşte „a celor patruzeci de mii”, pe Câmpia Blajului se adunaseră peste o sută de mii de bărbaţi, toţi cei în puterea vârstei, dar amânându-se adunarea din porunca guvernului unguresc, mai mult de jumătate din cei adunaţi, neputând să aştepte mai mult de douăzeci de zile - cât era până la ziua hotărâtă pentru adunare - au plecat îndărăt. Dar a fost minunea aceasta! A fost! La un semn dat, la o singură chemare, vorba a mers din sat în sat, din munte în munte, şi într-aceeaşi zi, într-acelaşi loc, au curs de pretutindeni bărbaţii neamului: peste o sută de mii de bărbaţi ! Şi erau mai toţi ţărani, care şi-au lăsat sapa şi plugul în brazdă - era primăvară - şi au alergat sute de kilometri, ca să se înţeleagă asupra stării lor politice şi cu toţii într-un gând să-şi ceară dreptul.

Oricare au fost urmările acestei adunări, lucru de căpetenie pentru noi este faptul că românii s-au adunat aşa de mulţi şi aşa de iute. S-au concentrat, ca trupele la o comandă. Au rămas, într-adevăr, satele aproape goale de bărbaţi, în tot cuprinsul ţării; numai femeile, numai copiii şi bătrânii, numai cei bolnavi şi cei neputincioşi au rămas prin sate. Şi aşa, în cele dintâi zile, pe Câmpia Blajului erau într-adevăr toţi bărbaţii români ai Ardealului, câţi erau în stare să poarte arme, toţi cei ce puteau să formeze batalioane ca naţiune înarmată şi să înalţe steagul mântuirii. Iată, îmi vine în minte numărătoarea de bărbaţi pe care o face cartea lui Moise. Îmi vine să zic ca Biblia: „Şi i-au numărat pe ei, toţi purtătorii de arme ai neamului şi au găsit că numărul lor era de douăsprezece ori câte zece mii”.

 Era în anul 1848. Ungurii se revoltaseră, constituindu-se într-un stat declarat independent de Austria şi voiau să alipească de Ungaria Ardealul, care pe atunci era principat cu Domnul său, cu dieta sa, cu drepturile sale. Ungurii se sprijineau pe cetăţi puternice, aveau oştiri multe, bani de-ajuns, arme destule, apoi aveau oameni politici mari, oratori buni, poeţi care înflăcărau poporul. Românii simţeau pericolul, că ei pierd Ardealul, că ungurii vor să-i puie într-un jug nou. Ei ţineau cu împăratul Austriei, împotriva căruia se răzvrătiră maghiarii. Românii ar fi stat pe loc, dacă nu i-ar fi silit ungurii să se dea pe partea lor. Asta n-au voit s-o facă şi au trebuit să apuce armele contra ungurilor. Dar românii n-aveau nici cetăţi, nici oşti, nici arme, nici bani, nici oameni politici şi nici poeţi; singura poezie războinică, „Deșteaptă-te române” a fost scrisă mai târziu, după ce au început vărsările de sânge.

Ce era să facă românii? De unde s-o înceapă? Ce voiau să ceară? Să se împace cu ungurii, ori să li se opună? Şi cum şi cu ce să li se opună? Conducătorii românilor, de groaza unui război civil, începură să înveţe poporul român să se împace cu ungurii. Poporul însă nu voia să ştie nimic de o împăcare. Aveau dreptate şi conducătorii: nu se încredeau în bărbăţia poporului, nici în puterea zdruncinată a împărăţiei austriace, nici nu nădăjduiau să le ajute măcar norocul. Şi era o zăpăceală în suflete. Atunci un tânăr avocat, fost mai târziu profesor şi la Universitatea din Iaşi, Simion Bărnuţ, a avut curajul să spună pe faţă într-o proclamaţie către popor, ce vreau românii, de unde să înceapă şi cum. Proclamaţia lui, tipărită în mii de exemplare, s-a împrăştiat pretutindeni deodată tuturor românilor care, zăpăciţi până acum de atâtea încurcături, li s'a luat vălul de pe ochi. Acum ştiau ce să ceară şi ce să facă; ideile lui Bărnuţ deveniră idei fixe pentru toţi ardelenii şi nimeni şi nimic nu i-a mai putut abate.

 Cel dintâi lucru cerut de Bărnuţ era ca guvernul să le dea voie românilor să se adune cu toţii într-un congres în care să ia hotărâri. Dar dintru începutul începutului, conducătorii români nu credeau că guvernul unguresc le va da voie românilor să se adune. Dar, aduna-se-vor românii? Veni-vor ei cu drag şi cu curaj la adunare? Gândul era frumos, dar greu de îndeplinit. Bărnuţ cu ai săi însă, nici n-a aşteptat permisiunea guvernului, ci singur a fixat o zi – duminica Tomei - în care să se adune românii. N-au tipărit chemarea la adunare, ca să nu o vadă ungurii; chemarea s-a făcut numai prin scrisori şi vorbă.

Şi stai acum şi te miri de lucru ce s-a întâmplat. Ca să pui o ţară întreagă în cunoştinţa unui lucru, îţi trebuie vreme multă. Lozinca „duminica Tomei” trebuia să străbată prin toate cătunele, prin cele mai înfundate văi ale Ardealului, prin munţi, pe la stâni, pretutindeni pe unde trăia vreo suflare românească. Atunci a început un fel de poştă vrednică de admirare. Omenii lui Bărnuţ au trimis scrisori în câteva puncte ale ţării, vestindu-i pe preoţi de „duminica Tomei” şi rugându-i ca numaidecât să scrie altor preoţi, iar aceştia altora şi aşa mai departe. Îndată ce sosea scrisoarea în sat, adusă de un ţăran în fuga calului, preotul o citea şi numaidecât zece ţărani, care pe jos, care călare, plecau spre zece sate din apropiere ducând vestea. Iar dintr-aceste sate plecau alţii spre alte puncte. Înşişi preoţii vestiţi odată, dacă n-aveau oameni la îndemână, se aruncau pe cal şi în goana calului duceau vestea în satele vecine. Şi era o mişcare de furnici. Se întâmpla ca un preot să fie vestit din cinci – şase părţi deodată, cum se încrucişau veştile, dar tot mai bine să vesteşti pe om de şase ori decât să rămână din întâmplare nevestit.

 Şi aşa s-a făcut că vestea despre duminica Tomei a fost a treia zi cunoscută de întreaga suflare românească. Atât de repede a cutreierat aceasta lozincă toate satele din largul cuprins al ţării şi a străbătut până în creierii munţilor. Loc de adunare s-a ales Blajul, pentru că acolo aveau românii un episcop, seminar teologic şi singurul liceu românesc pe atunci în Ardeal. Şi s-a adunat poporul. Ungurii ne-au pus piedici; peste râurile cele mari, peste Olt, Mureş şi Someş, ei au stricat toate podurile, dar românii au trecut cum au putut, mai prin apă până la piept, mai cu luntrea. Mai de departe porniră numai bărbaţii, dar mai din apropiere se ridicară sate întregi. Era un fel de călătorie a neamului întreg spre un centru.

Episcopii amândoi şi cel din Blaj şi cel din Sibiu, erau în fruntea preoţilor, în mijlocul ţăranilor. Guvernul însă a trimis poruncă episcopilor că va da voie să se ţină adunarea, nu însă acum în duminica Tomei, ci mai târziu într-o zi pe care pot s-o fixeze episcopii. Era o apucătură a guvernului să-i împrăştie acum pe români, bine ştiind că a doua oară n-au să mai vină. Românii cereau să se ţină adunarea acum, dar armata ungurească trimisă la Blaj, se opunea. Episcopii au fixat deci ziua de 15 mai. Duminica Tomei căzuse la 30 Aprilie. Într-adevăr mulţi ţărani s-au întors îndărăt, dar tot n-au biruit ungurii, pentru că vreo patruzeci de mii de ţărani s-au împrăştiat prin satele vecine şi au aşteptat în linişte ziua de 15 mai.

Eu n-am de gând să vă povestesc cum a fost adunarea alcătuită şi ce s-a întâmplat atunci la Blaj, nici ce hotărâri au luat românii, că n-am loc pentru aceasta. Urmările ei n-au fost fericite: ungurii n-au voit să stea de vorbă cu românii şi au trimis oşti asupra lor. În urmă, românii s-au organizat şi ei ca oaste şi au început sângeroasa tragedie pe care a condus-o în sudul şi în mijlocul Ardealului iubitul erou popular al Munţilor Apuseni, Avram Iancu, numit până astăzi Regele Munţilor. Sfârşitul, şi al lui Iancu şi al aspiraţiilor româneşti a fost tragic. Adunarea din Blaj rămâne totuşi un mare eveniment în istoria neamului românesc, căci negreşit a fost cea mai puternică manifestare de viaţă naţională a românilor de peste munţi. Pentru întreagă istoria noastră rămâne ca un exemplu de entuziasm naţional şi de conştiinţă naţională şi o dovadă că şi românii când e vorba de dreptul lor, sunt iuţi şi tenaci şi că la o vreme de mare pericol şi noi ne putem scula ca o naţiune înarmată, aşa ca-n câteva zile poporul întreg să fie sub steaguri.


George Coșbuc
Share this article :

Trimiteți un comentariu

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Enciclopediae - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger